Author Details

Malachkova, N.V., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine