Author Details

Malachkova, N.V., Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine