Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Gaffarova, G., Azerbayjan State Medical University Baku, Azerbayjan
Galinska, I. V., Vinnytsa National Medical University named after M. I. Pirogov of the Ministry of Public Health of Ukraine Vinnitsa, Ukraine
Galinska, I. V., Vinnytsa National Medical University named after M. I. Pirogov Vinnitsa, Ukraine, “Regional Clinical Hospital named after O. F. Gerbachevsky” Zhytomyr Oblast Council Zhytomyr, Ukraine
Galinska, I.V., National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
Gaponko, O. V.
Golovkin, V. V., Dnepropetrovsk Regional Clinical Ophthalmologic Hospital Dnepro, Ukraine
Golubnicha, V.M., Sumy State University, Medical Institute, Sumy, Ukraine
Golubov, K., Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Golubov, K., Donetsk National Medical University
Golubov, K. E., Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Goncharuk, D., Kyiv city clinical hospital «Center of Eye Microsurgery»
Gorodnichy, V. V.
Gout, Irina, The Prince Charles Eye Unit, King Edward VII Hospital Windsor, UK
Gryb, H.V., National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk of the Ministry of Public Health of Ukraine Kyiv, Ukraine
Gudz, A., Lviv National Medical University named after Danylo Halytskiy of the Ministry of Public Health of Ukraine, Lviv, Ukraine
Gudz, A. S., Lviv National Medical University named after Danylo Halytskiy of the Ministry of Public Health of Ukraine Lviv, Ukraine
Gudz, A. S., Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Department of Ophthalmology of FPGE Lviv, Ukraine
Gudz, A.S., Lviv National Medical University named after Danylo Halytskiy of the Ministry of Public Health of Ukraine Lviv, Ukraine
Guk, M.O., State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Guk, O.M., State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Gulida, A.O., Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Gurgy, Y. M., Kyiv City Clinical Ophthalmological Hospital “Eye Microsurgery Center” of the Ministry of Public Health of Ukraine Kyiv, Ukraine
Guriyanov, V.G., Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Gurska, D. D., Kyiv City Clinical Ophthalmological Hospital “Eye Microsurgery Center” of the Ministry of Public Health of Ukraine Kyiv, Ukraine
Gurska, D. D., Kyiv City Clinical Ophthalmologic Hospital “Eye Microsurgery Center” of the Ministry of Public Health of Ukraine Kyiv, Ukraine

1 - 25 of 25 Items